• na začátku terapie mě zajímá s čím přicházíte, zkoumám Váš záměr pro terapii
  • ptám se na otázky, díky kterým je možné si uvědomit širší souvislosti Vašeho příběhu 
  • během terapie pozorně naslouchám a nabízím jiné úhly pohledu
  • vytvářím bezpečné pole, z něhož se díky bdělé přítomnosti můžeme vydat, kam je třeba, pro pohyb, změnu a úlevu 
  • pomocí symbolické práce s kameny a terapeutickými kartami se s klienty dívám i na podvědomé a nevědomé obsahy
  • zabývám se nejenom myšlenkovými a emočními procesy, ale také tím, co se odehrává v těle
  • využívám techniky mindfulness a práci s tělem
  • díky sebezkušenosti a vlastní životní cestě nabízím také pohled do psychospiritualní roviny
  • k terapii s každým klientem přistupuji individuálně a tvořivě
  • věřím, že v každém člověku tkví sebeléčivé mechanismy, psychoterapie je metoda, která je pomáhá najít, povzbudit a oživit